Nabídka služeb

Investiční záměr a studie

Zpracováním investičního záměru vám pomůžeme vyjádřit základní požadavky na stavbu, popřípadě soubor staveb a nároky na její přípravu a realizaci.

Studie stavby slouží k tomu, aby jste vy jako zákazník získal základní představu o tom, jak bude vaše stavba vypadat (z vnějšku) a fungovat (uvnitř). Na základě studie lze také již částečně stanovit i orientační finanční náklad stavby. Zpracování studie může velmi usnadnit budoucí proces vlastního projektování.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci obvykle zpracováváme v různých stupních a pro různý účel použití. Nabízíme zpracování kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby. Dále zpracováváme dokumentaci skutečného provedení stavby, pasport stavby a dokumentaci bouracích prací. Součástí je i veškerý kontakt s nezbytnými úřady a organizacemi.

Stavebně technické posouzení

Statické výpočty provádíme v oboru pozemních staveb. Jsme schopni provádět návrhy betonových, ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí. V oboru ocelových konstrukcí jsme vybavení softwarem pro posouzení požární odolnosti ocelových tyčových prvků konstrukcí.

Stavebně technická posouzení zpracováváme za účelem posouzení stavu stavebních konstrukcí, jejich případných poruch a stavebních defektů s návrhy na jejich odstranění.

Autorské a technické dozory

Nedílnou součástí našich kompletních služeb je i provádění autorských a technických dozorů, kterými dosáhneme v součinnosti s vámi jako budoucím investorem jen té nejvyšší kvality při provádění stavebních prací a zajistíme cíle, které si společně stanovíme v námi zpracované projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace

Samozřejmostí je pro nás zpracování dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce. Její součástí bude pro vás zpracovaná příslušná dokumentace pro provádění stavby a soupis prací s výkazem výměr. Pro následnou vaši finanční kontrolu vám předáme i rozpočet stavby.

Ostatní

Dále také zpracujeme zaměření stávajících objektů a zajistíme poradenství v oboru stavebnictví. S našimi externími spolupracovníky zajistíme geodetické práce, radonový, geologický a hydrogeologický průzkum, mykologická posouzení, posudky z oblasti stavební fyziky, vypracování PENB, dokumentaci z oblasti ochrany životního prostředí, koordinátora BOZP.

Comments are closed.

 • O nás

  Naše projektově-inženýrská kancelář nabízí široké spektrum služeb a znalostí ve všech oblastech projektování a inženýrské činnosti ve stavebnictví, získaných dlouholetou praxí v oboru.

  Těší nás, že jste navštívili naše stránky. Zároveň se těšíme na případné osobní setkání s Vámi a na budoucí spolupráci.

 • Kontakt

  Telefon, fax:
  +420 352 622 843

  Mobilní telefon:
  +420 777 550 412

  E-mail:
  milan.kalab@milankalab.cz

  Sídlo firmy:
  Mičurinova 1148, Sokolov 356 01

  Kancelář:
  Chebská 53, Sokolov 356 33